Glasilo Elektro in računalniške šole KRATKI STIK se nahaja v priponki.

Priponka: KratkiStik